Gemak en Flexibiliteit is het
Grootste Voordeel van Online Leren

Als je wilt toetreden tot het register van de Mediation federatie Nederland (MfN) of het ADR register moet je nog eerst een theorie-examen en een assessment (live of video) afleggen.

Met deze online examentraining kun je oefenen met verschillende theorievragen gebaseerd op het handboek mediation. Zodat jij goed voorbereidt het theorie-examen ingaat. Wij streven ernaar om het slagingspercentage van het theorie-examen te verhogen door je op een leerzame, makkelijke en leuke manier voor te bereiden zodat je een optimale slaagkans hebt.

Je leert eerst de theorie in het handboek mediation en het boek juridische aspecten, daarna oefen je online met theorievragen.

Zo bereid jij je optimaal voor zodat je in één keer slaagt voor jouw theorie-examen, dat scheelt namelijk dubbelwerk, geld en tijd.

59
Succesvol Online Leren AMV-Opleidingen

Meldcode Kindermishandeling

We bieden een online training aan die is ontwikkeld om jou als professional beter toe te rusten in het signaleren van en hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Succesvol Online Leren is een initiatief van
AMV-Opleidingen

AMV-Opleidingen heeft al vele cursisten opgeleid die de tools en vaardigheden van mediation dagelijks succesvol inzetten binnen hun werk of eigen bedrijf.

Door kwaliteiten te versterken, vaardigheden te verbeteren en kennis te verbreden ondersteunen wij jou om jouw ambities echt waar te maken. Met jarenlange ervaring kies je voor kwaliteit. Kwaliteit leveren is dan ook ons vertrekpunt voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Om dit voor elkaar te krijgen werken we met online trainingen met een heldere structuur en duidelijke opzet.

Voordelen

Succesvol Online Leren helpt je verder!