Succesvol Online Leren AMV-Opleidingen

Meldcode Kindermishandeling

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€59,-

 

We bieden een online training aan die is ontwikkeld om jou als professional beter toe te rusten in het signaleren van en hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Als professional is het vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken met een meldcode KM & HSG. Vanaf 1 januari 2019 is er een aanscherping van de meldcode en zal elke beroepsgroep met een eigen afwegingskader gaan werken. Bij controle zal er gekeken worden of er gewerkt is met de meldcode KM & HSG en of er scholing is gevolgd om de stappen goed uit te voeren.

We bieden een online training aan die is ontwikkeld om jou als professional beter toe te rusten in het signaleren van en hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Vaak begint een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld met een gevoel dat er “iets” niet pluis is. In de training leer je om dit gevoel te vertalen naar de concrete feitelijke situatie en hoe te handelen.

We behandelen het stappenplan van de meldcode en natuurlijk is er aandacht voor de nieuwe aanpassing van de meldcode, het afwegingskader.

*aangemerkt voor PE-Punten voor erkende Kinderen Scheiden Mee coaches.


— Het beste bekijk je de cursus in Google Chrome, Microsoft Edge, Safari of Firefox —